Mua trụ sở mới

Ngày 20 tháng 09  năm 2018, công ty đã hoàn tất thủ tục mua căn nhà số 40 đường số 1 khu phố 3 phường Bình Thuận quận 7 thành phố Hồ Chí Minh làm trụ sở mới của công ty theo khoản 5 Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.