Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

Kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc công ty và người có liên quan do nhận thừa kế.